Werkwijze

Na een persoonlijke intake stellen we vast of wij u de benodigde zorg kunnen bieden. Door middel van het geven van informatie, gesprekken en eventueel oefeningen, die thuis worden uitgevoerd, behandelen wij problemen van seksuele, relationele en psychische aard. Uw persoonlijke wensen en mogelijkheden vormen hierbij uiteraard het uitgangspunt. Samen wordt gezocht naar passende oplossingen of naar het beter hanteerbaar maken van problemen en klachten.

 

De duur van de behandeling kan variëren. Ook een eenmalig consult behoort tot de mogelijkheden. De gesprekken duren 45 minuten per sessie.

 


 

Intakegesprek

In het eerste gesprek zullen we vooral met elkaar kennis maken. Tijdens dit gesprek wordt dieper ingegaan op uw problemen, uw huidige leefsituatie, medische achtergrond, uw (eventuele) relatie en andere voor u belangrijke omstandigheden. Wij geven u verdere informatie over onze werkwijze en u kunt natuurlijk vragen stellen.

 

Uw privacy, geheimhoudingsplicht en kwaliteitsstatuut

Alles wat wordt besproken tussen u en uw hulpverlener is vertrouwelijk. Dit is wettelijk geregeld. Praktijk Respons vindt samenwerking met huisartsen erg belangrijk. Echter alleen met uw toestemming zal uw behandelaar de betrokken huisarts informeren over het verloop van de behandeling. Indien we informatie over u willen opvragen bij anderen dan uw huisarts, bijvoorbeeld een voorgaande hulpverlener, vragen we ook altijd eerst uw toestemming.
Eva Buitenhuis voldoet aan de wettelijke eis voor gz-psychologen om een kwaliteitsstatuut GGZ op te stellen. Hierin staat vermeld hoe zij de zorg organiseert. Een kopie hiervan is bij haar verkrijgbaar.

 

Wachttijden
Meike van 't Hof heeft een wachttijd van ongeveer 1 maand. Eva Buitenhuis heeft op dit moment (23-09-2021) een clientenstop. Behandeling is eventueel ook mogelijk in het Engels of Spaans bij Meike van 't Hof. 

 

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen zodat u binnen 4 weken vanaf het eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

 

 

Klachtenregeling

Indien u ontevreden bent over de door ons geleverde zorg en u komt er in een gesprek met ons niet uit, dan kunt u een beroep doen op de klachtenprocedure van onze beroepsvereningingen. Meike van 't Hof is aangesloten bij de NVVS en Eva Buitenhuis is aangesloten bij de LVVP en NVVS.

 

 

Eva Buitenhuis:

buitenhuis@praktijkrespons.nl, 06 445 38 320

 

Meike van ‘t Hof:

vanthof@praktijkrespons.nl, 06 412 77 440